Wanneer verwijzen - InTune Skip to content

Wanneer verwijzen

Wanneer je slaaptherapie kunt indiceren en welke cliënten wel of niet kunnen deelnemen aan onze programma’s, kun je hieronder terugvinden.


Kan ik mijn cliënt naar InTune verwijzen?

Inclusiecriteria slaaptherapie

In de praktijk zien we dat een breed scala aan mensen baat heeft bij het volgen van slaaptherapie. Vooral in situaties waarbij de slaap ontregeld raakt. Denk bijvoorbeeld aan psychische klachten zoals burn-out, depressie, ADHD of een angststoornis, maar ook aan lichamelijke ziekten zoals diabetes, obesitas en prikkelbare darmsyndroom. Ook bij bepaalde life events of leefstijlen kan het extra belangrijk zijn om te leren de slaap goed te reguleren, denk bijvoorbeeld aan een aanstaande operatie, de overgang of werk in wisseldiensten. Insomnie komt regelmatig voor naast andere slaapstoornissen, zoals slaapapneu, waarbij CGT-I geïndiceerd is naast het verhelpen van de ademstops zelf. 

Omdat CGT-I voor zoveel mensen een uitkomst kan bieden, doen wij ons best om voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te zijn. Er zijn dan ook weinig voorwaarden om mee te doen aan onze programma’s. We hebben de inclusiecriteria voor je op een rijtje gezet:

  • Aanwezigheid van slaapproblemen: problemen met in- en/of doorslapen, (te vroeg) ontwaken, vermoeidheid overdag. 
  • Voldoende beheersing van de Nederlandse (of Engelse) taal.
  • De beschikking over goed werkend Internet en een computer of telefoon waarmee videobellen mogelijk is.

Aanvullend is het van belang dat de cliënt gemotiveerd is om actief deel te nemen aan het programma

Indicatie stellen voor slaaptherapie

Een handige objectieve maat

Slaaptherapie is dus de eerste keus behandeling bij slapeloosheid (insomnie). Maar hoe weet je nu of jouw cliënt lijdt aan insomnie? We sommen de criteria hier voor je op:

A. Ontevredenheid over kwantiteit of kwaliteit van de slaap met: 

  • Moeite met inslapen en/of
  • Moeite met doorslapen en/of
  • Vroeg ontwaken in de ochtend en niet meer kunnen slapen

B. Klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in functioneren overdag

  • o.a. door vermoeidheid, verminderde concentratie, stemmingsproblemen, slechter presteren

C. Voldoende mogelijkheid om te slapen en adequate omstandigheden om te slapen

  • D. Treedt minimaal drie keer per week op 
  • E. Gedurende minimaal drie maanden aanwezig. 
  • F. De slaapstoornis kan niet verklaard worden door een andere slaapstoornis

Liever een objectieve maat om je indicatiestelling te ondersteunen? Laat je cliënt de zelftest invullen. Dit is de Insomnia Severity Index (ISI), een uitgebreid onderzochte, betrouwbare en valide instrument om de ernst van de insomnie te meten. 

Hoe leg ik de slaaptherapie voor aan mijn cliënt?

Voorlichtingsvideo voor je cliënt

We krijgen regelmatig de vraag van enthousiaste behandelaren hoe ze hun cliënt ook enthousiast kunnen maken voor het aangaan van slaaptherapie. Daarom hebben we een video gemaakt waarin we uitleg geven over slaaptherapie bij InTune. Je kunt deze zelf kijken, maar ook met je cliënt delen. 

Heb je vragen, wil je met ons van gedachten wisselen, of heb je interesse in het bijwonen van een informatieve bijeenkomst over slaap en CGT-I? Neem contact met ons op.

Wil je je cliënt naar ons verwijzen?