Voorwaarden_winactie - InTune Skip to content

Voorwaarden social media Winactie

InTune Sleep Solutions

 1. Winacties worden uitgeschreven door InTune. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing. Facebook, Instagram of LinkedIn zijn op geen enkele wijze bij deze winactie betrokken.
 2. Deelname aan de winactie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je reageert onder het bericht en vertelt wat de reden is dat je wil winnen. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 4. De winactie loopt tot en met 30 november 2021.
 5. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland.
 6. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 7. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd middels een DM op het social media platform van deelname.
 8. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 9. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door InTune voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 10. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 11. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met InTune via info@intunesleep.nl