Samenwerken bij slaapproblemen met ref - InTune Skip to content

Samenwerken bij slaapproblemen

Alles gaat beter als je goed slaapt. Zo ook je psychologische of medische behandeling. Slaaptherapie kan heel goed gelijktijdig plaatsvinden met een ander behandeltraject. Onze visie: wacht niet met het behandelen van slaapproblemen! Wij behandelen de slaap, terwijl jij je op de hoofdklacht richt.

Wat maakt slecht slapen zo’n probleem?

Effecten van een goede slaap op je gezondheid

Dat goed slapen belangrijk is, weten we inmiddels allemaal. Maar de impact die een slechte slaap kan hebben op de gezondheid wordt nog regelmatig onderschat. Zeker wanneer er reeds (psychische) gezondheidsproblemen spelen wordt goed slapen meer en meer van belang.
Slapen is namelijk een belangrijk onderdeel van de metaboliek van je lichaam, waarbij het vooral chronobiologisch de maat geeft voor de verdere ritmiek van je lichamelijke processen. Denk daarbij aan je spijsvertering, het dagelijks verloop van je stemming en concentratie, je energiehuishouding en je hormoonbalans. Door je slaap gezond te houden, help je als het ware al die chronobiologische processen in balans te blijven.

Onderzoek wijst dan ook uit dat slecht slapen geassocieerd is met lichamelijke aandoeningen, zoals:

 • Obesitas ¹
 • Diabetes en insuline resistentie ²
 • Hart- en vaatziekten ³
 • Kanker ⁴

Maar ook in de psychiatrie komen slaapproblemen veelvuldig voor (soms zijn deze zelfs opgenomen als symptoom van de stoornis):

 • Depressie ⁵
 • Angststoornissen ⁶
 • Psychotische stoornissen ⁷
 • Psychotrauma ⁸
 • Eetstoornissen ⁹
 • Verslaving ¹⁰
 • ADHD ¹¹
 • Lagere kwaliteit van leven ¹²

Wij pleiten ervoor om in de gehele gezondheidszorg meer specifieke aandacht voor slaap te hebben. Dat bevordert het herstel en bespoedigt iedere behandeling.

Herstel bespoedigen

Slaaptherapie naast je lopende behandeling

Onderzoek laat zien dat Cognitieve Gedragstherapie bij insomnie (CGT-I) niet alleen zeer succesvol is in het behandelen van slaapproblematiek (met een succesrate van 70-80% ¹³), maar dat CGT-I ook effect heeft op het verbeteren van andere klachten zoals bijvoorbeeld depressie, angst, posttraumatische stressstoornis of verslaving ¹⁴. Het loont dus om aandacht te hebben voor slaap tijdens je reguliere behandeling. 

Hoe kun je dat het beste doen? De effecten van CGT-I zijn veelvuldig onderzocht en de richtlijnen zijn daarom ook duidelijk beschreven. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) beschrijft CGT-I ook als eerste keus behandeling in de richtlijnen bij slaapproblematiek ¹⁵. Slaaptherapie werkt het best wanneer deze apart wordt aangeboden ¹⁶. Daarom werken wij samen met zorgprofessionals: wij pakken de slaap aan terwijl de reguliere behandeling door loopt. 

Zullen we jouw cliënten ook aan een betere slaap helpen? 

Kan mijn cliënt de slaaptherapie aan?

Een inschatting maken

Misschien vraag je je af of je cliënt naast de lopende behandeling wel voldoende belastbaar is om ook slaaptherapie te volgen. Dat is uiteraard een belangrijke factor om in overweging te nemen en we denken graag met je mee. Dus neem gerust contact met ons op bij twijfel of lees hier hoe ons programma eruit ziet in stappen. Samengevat:

 • we werken volledig online, dus geen reistijd
 • 1,5 uur persoonlijke slaapanamnese
 • 5 wekelijkse bijeenkomsten van 45 minuten (individueel traject) of 1,5 uur (groepstraject)
 • 4 weken zelf aan zet met persoonlijke doelen
 • 45-60 minuten terugkombijeenkomst

Naast de sessies zijn mensen in de thuissituatie bezig met het implementeren van hun doelen. In de praktijk houdt dat doorgaans in dat mensen bezig zijn met interventies op het gebied van activatie, ontspanning en ritme. Meestal neemt de klacht eerst iets toe waarna we vervolgens binnen 2-3 weken resultaat zien in de vorm van verbeterde slaap, stemming, energie.

Het is onze klinische ervaring dat de inhoud van de slaaptherapiesessies dusdanig laagdrempelig zijn dat ook mensen met ernstige concentratieproblemen of zeer lage energie goed in staat zijn om de therapie te volgen en vol te houden. In de basis hebben de meeste mensen met slaapproblemen last van vermoeidheid, prikkelbaarheid of concentratieproblemen en het protocol sluit hier dus juist goed op aan. 

Mijn cliënt kan extra begeleiding bij de slaap goed gebruiken

Hoe besteed ik de slaapzorg uit aan InTune?

Wanneer je bij je cliënt slaapproblemen detecteert, kan het vervolgens lastig zijn om hierin zelf de juiste handvatten aan te reiken. Vaak is dat omdat goede slaap zich niet laat vangen in standaard leefregels in de vorm van slaaphygiëne. Goed slapen is maatwerk. Daarom kijken wij per cliënt welke adviezen het beste aansluiten en gaan daarmee aan de slag. Voor dat maatwerk is vaak weinig ruimte binnen lopende zorgtrajecten. Een samenwerking met InTune is in zo’n geval een mogelijkheid.

 • Bespreek met je cliënt de mogelijkheid om de slaap te verbeteren in een apart traject. (we hebben een video beschikbaar die uitleg geeft over de behandeling bij ons).
 • Vul met je cliënt het aanmeldformulier voor verwijzers in en mail deze naar info@intunesleep.nl.
 • Binnen 3 werkdagen nemen wij contact op met de cliënt om een programma in te plannen (of eerst een vrijblijvend gesprek als de cliënt dat prettiger vindt).
 • De cliënt kan vaak al op korte termijn starten met het programma dat bestaat uit: een intakegesprek, 5 wekelijkse behandelsessies, 4 weken zelf aan zet en 1 terugkombijeenkomst.
 • Het programma wordt volledig online aangeboden en kan zowel in een groep als individueel worden gevolgd (wij raden aan de groepsbehandeling te volgen, omdat deze sneller effect laat zien).

Wanneer de cliënt daar toestemming voor geeft, berichten wij de verwijzer op 3 momenten: (1) bevestiging van aanmelding, (2) ingeplande programma data, (3) afsluitbrief na afronding programma. Op die manier blijf je als verwijzer op de hoogte van het proces bij InTune.

Onderaannemerschap

Uitbestede zorg constructie

Slaaptherapie wordt tot op heden helaas nog niet vergoed volgens de regels van de NZa. De cliënt betaalt dus in principe zelf voor het programma bij InTune.

Mocht je als zorginstelling vaker gebruik willen maken van de expertise van InTune binnen je behandeltrajecten, dan is er de mogelijkheid om binnen jouw behandeldossier de slaapzorg aan ons uit te besteden. De slaaptherapie kan dan (indien geïndiceerd binnen jouw behandeldossier) gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Zo wordt InTune als het ware onderaannemer van de zorginstelling. De cliënt hoeft op die manier niet extra te betalen voor de zorg bij ons. 

Benieuwd hoe InTune ook onderaannemer kan worden van jouw zorginstelling? Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.

Neem contact met ons op voor een offerte op maat